Proces postizanja nagodbe u postupku izvanredne uprave Agrokora jedan je od najkompleksnijih u poslovnoj praksi Hrvatske i Europe zbog složenosti Agrokora kao poslovnog sustava, ukupnog iznosa duga te velikog broja od čak 5,700 vjerovnika. Ova rubrika sadrži sve vijesti o procesu postizanja nagodbe za sve uključene dionike kao i najnovije detalje i razvoj događaja.

Trgovački sud u Zagrebu je za 4. srpnja 2018. zakazao ročište za glasovanje o nagodbi

Na ročište za glasanje o nagodbi pozivaju se svi vjerovnici Agrokora

Trgovački sud u Zagrebu zakazao je za 4. srpnja 2018. godine ročište za glasovanje o nagodbi vjerovnika u Agrokoru. Ročište će se održati na adresi Košarkaški centar Dražen Petrović – dvorana CIBONA, Zagreb, Savska 30, s početkom u 8,00 sati.

Predviđeno vrijeme popisa i identifikacije vjerovnika je dva sata, nakon čega slijedi glasovanje o davanju prava glasa vjerovnicima osporenih tražbina te glasovanje o nagodbi. Na ročište za glasovanje o nagodbi se pozivaju svi vjerovnici, članovi privremenog vjerovničkog vijeća i izvanredni povjerenik.

Predmet ročišta je glasovanje o nagodbi usuglašenoj između izvanrednog povjerenika i privremenog vjerovničkog vijeća, objavljenoj na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda 20. lipnja 2018. godine, a koja se smatra dostavljenom svim vjerovnicima istekom trećeg dana od objave.

Pravo glasa na ročištu imaju svi vjerovnici čije su tražbine utvrđene i to u visini nenamirenog dijela tražbine. Dakle, pravo glasa nemaju vjerovnici koji su u cijelosti namireni niti vjerovnici u onom dijelu tražbine u kojem su djelomično namireni.

Pravo glasa nemaju povezane i ovisne osobe nad kojima se provodi postupak izvanredne uprave.

Na ročište se pozivaju i vjerovnici osporenih tražbina. Njima će se pravo glasa priznati ako se na ročištu za glasovanje o nagodbi izvanredni povjerenik i nazočni vjerovnici s pravom glasa tako sporazumiju. Ako se sporazum ne može postići, o tome odlučuje sud na ročištu rješenjem protiv kojeg nije dopuštena posebna žalba.
Radi identifikacije za potrebe glasovanja o nagodbi vjerovnici odnosno njihovi zastupnici i/ili punomoćnici na ročištu moraju priložiti osobnu iskaznicu ili putovnicu, izvadak iz sudskog, obrtnog i drugog registra, novu urednu punomoć za ročište za glasovanje o nagodbi te odvjetničku iskaznicu i drugu relevantnu dokumentaciju koja im daje pravo
sudjelovanja na ročištu i ovlašćuje ih za glasovanje i odlučivanje o nagodbi. Osobama koje neće imati potrebne dokumente, na temelju kojih bi ih se moglo legitimirati ili nemaju urednu punomoć, neće biti omogućeno sudjelovanje odnosno zastupanje na ročištu.

U cilju ekonomičnosti postupanja, Trgovački sud poziva vjerovnike, vezano za njihove prijavljene novčane tražbine, da na ročištu pripreme redni broj suda za tražbinu i redni broj tablica svojih tražbina.

Zbog velikog broja vjerovnika i tražbina, glasovanje se na ročištu neće vršiti dizanjem ruke ili prozivanjem, već putem za tu svrhu oformljene mobilne aplikacije naziva “m2voting” dostupne na Google play i Apple store.

Prilikom postupka legitimacije, vjerovnici će preuzeti pristupni kod (korisničko ime i lozinku) putem kojeg će se prijaviti u aplikaciju i pristupiti glasovanju na ročištu za sklapanje nagodbe. Ukoliko pojedini vjerovnici nisu u mogućnosti koristiti mobilne uređaje i aplikaciju za glasovanje na ročištu za sklapanje nagodbe, glasovanje će moći izvršiti na za to označenim mjestima na kojima će vjerovnicima biti pružena adekvatna tehnička podrška.

Ukoliko se ročište ne dovrši 4. srpnja 2018. godine ili se iz bilo kojeg razloga ne održi toga dana ili bude odgođeno, Trgovački sud je odmah odredio održavanje ročišta ili nastavka ročišta za slijedeći dan – 5. srpnja 2018. godine u isto vrijeme, te zbog istih razloga i eventualno za 6. srpnja 2018. godine u 8,00 sati.

Zbog ograničenog kapaciteta dvorane i radi održavanja reda na ročištu za glasovanje o nagodbi, broj osoba prisutnih kao javnost može biti ograničen.