Postizanje nagodbe za sve vjerovnike glavni je cilj izvanredne uprave. Detaljnu strukturu i sažetak ključnih aspekata nagodbe, dodatna pojašnjenja i razne servisne informacije kao i informacije o pravima i obvezama svakog od vjerovnika, pronađite u nastavku.

Upute vjerovnicima Agrokora za ročište i glasovanje na ročištu

Prije ročišta preporučuje se skidanje besplatne aplikacije m2voting

Ročište za glasovanje o nagodbi vjerovnika u Agrokoru održava se 4. srpnja 2018. na adresi Košarkaški centar Dražen Petrović – dvorana CIBONA, Zagreb, s početkom u 8,00 sati.

Na ročište su pozvani svi vjerovnici Agrokora, neovisno o tome jesu li im tražbine priznate ili osporene.

Ukupno oko 3069 vjerovnika ima otvorene tražbine s kojima mogu glasati na ročištu, od čega oko 2785 vjerovnika ima otvorenu tražbinu veću od 1.000 kn.

Ukupan iznos utvrđenih tražbina trenutno je (na dan 29. lipnja 2018.) 42.644.966.221,57 kn, što umanjeno za međukompanijske tražbine i namirene tražbine, trenutno daje pravo glasa u iznosu od 25.204.670.817 kn.

Ukupan iznos osporenih tražbina za koje postoji mogućnost da će im biti odobreno pravo glasa, iznosi oko 12,1 milijardu kuna.

Zbog velikog broja vjerovnika i tražbina, glasovanje na ročištu se neće provoditi dizanjem ruke ili prozivanjem, već putem, za tu svrhu kreirane mobilne aplikacije. Naime, iako se radi o sudskom ročištu, Agrokor kao dužnik  u organizaciji ovog ročišta Sudu mora pružiti svu potrebnu podršku, pa je Agrokorova kompanija m-Start razvila posebnu aplikaciju „m2voting“.

Aplikacija se nalazi na Google play store-u i Apple store-u, a vjerovnicima Agrokora koji imaju pametni telefon preporučuje se da prije ročišta na mobilni aparat skinu besplatnu aplikaciju.

Svim vjerovnicima ili njihovim zastupnicima koji nemaju pametni telefon ili se ne znaju služiti  aplikacijom, bit će osiguran pristup uređajima s kojeg mogu glasati, kao i tehnička pomoć za glasanje.

Uz to, kako bi se lakše snalazili u korištenju aplikacije, Agrokor je za vjerovnike priredio Upute za korištenje aplikacije „m2voting“, dok je kao dodatnu pomoć vjerovnicima za snalaženje na samom ročištu priredio Vodič kroz ročište, koji su dostupni ovdje .

Naime, budući da je riječ o sudskom ročištu te dvorana Cibona predstavlja sudnicu Trgovačkog suda u Zagrebu, pravila koja vrijede na ročištu su ista kakva vrijede i na Sudu.

Prije svega, vjerovnici odnosno njihovi zastupnici i/ili punomoćnici na ročište moraju doći s važećom osobnom iskaznicom ili putovnicom, izvatkom iz sudskog, obrtnog i drugog registra, novom urednom punomoći za ročište za glasovanje o nagodbi te odvjetničkom iskaznicom i drugom relevantnom dokumentacijom koja im daje pravo sudjelovanja na ročištu i ovlašćuje ih za glasovanje i odlučivanje o nagodbi.

Također, potrebno je proći sigurnosnu provjeru kao i pri ulasku na Sud. Za registraciju vjerovnika Sud je predvidio dva sata, a na ročištu za glasovanje o nagodbi moći će sudjelovati samo oni koji su uredno registrirani i prisutni u prostoru ročišta.

Vjerovnici odnosno njihovi zastupnici u dvoranu u kojoj se odvija ročište mogu unijeti samo one predmete koje je dozvoljeno unositi i u Sud.

Prilikom registracije, vjerovnici ili njihovi zastupnici dobivaju: potvrdu registracije za ročište koju će biti potrebno potpisati, kovertu s pristupnim kodom  za aplikaciju (korisničko ime i lozinka), upute za glasanje te narukvicu uz pomoć koje se evidentira njihova prisutnost u prostoru dvorane u kojem se odvija ročište. Narukvicu je potrebno odmah staviti na ruku.

U prostoru za ročište vjerovnicima je osigurano mjesto u parteru dvorane.

Za aktivaciju aplikacije za glasanje potrebno je upisati korisničko ime i lozinku koju će vjerovnici prilikom registracije dobiti u koverti. Aplikacija za glasanje aktivira se tek u trenutku kada počinje glasanje.

Važno je znati da se pri svakom izlasku iz prostora za glasanje odnosno partera dvorane, narukvica deaktivira te vjerovnik ili njegov zastupnik nemaju mogućnost glasanja, a pri povratku u prostor ročišta narukvicu moraju ponovno aktivirati. Ako je vjerovnik propustio glasanje koje je u međuvremenu završeno, gubi pravo na naknadno glasanje.

Postupak glasanja odvija se u dvije faze. Prva faza glasanja odnosi se na odobravanje prava glasa vjerovnicima osporenih tražbina, a druga faza se odnosi na glasanje vjerovnika o samoj Nagodbi.

Postupak glasanja o Nagodbi završava u trenutku kada su vjerovnici odnosno njihovi zastupnici potpisali zapisnik o ročištu, a rezultati će biti objavljeni po odluci sutkinje.

Ukoliko se ročište ne dovrši 4. srpnja 2018. godine ili se iz bilo kojeg razloga ne održi toga dana ili bude odgođeno, Trgovački sud je odmah odredio održavanje ročišta ili nastavka ročišta za slijedeći dan – 5. srpnja 2018. godine  u isto vrijeme, te zbog istih razloga i eventualno za 6. srpnja 2018. godine u 8,00 sati.