Sva pitanja vezana za nagodbu i proces postizanja nagodbe možete nam poslati na e-mail nagodba@agrokor.hr

Zaključak_Zakazuje se ročište za glasovanje o nagodbi

Zaključak_Zakazuje se ročište za glasovanje o nagodbi