Postizanje nagodbe za sve vjerovnike glavni je cilj izvanredne uprave. Detaljnu strukturu i sažetak ključnih aspekata nagodbe, dodatna pojašnjenja i razne servisne informacije kao i informacije o pravima i obvezama svakog od vjerovnika, pronađite u nastavku.

VAŽNA OBAVIJEST ZA IMATELJE AGROKOROVIH OBVEZNICA S PREDNOSTI NAMIRENJA: Upute za Imatelje obveznica da omoguće primitak Novih instrumenata

Pozivamo se na Nagodbu Agrokora d.d. i drugih, potvrđenu od Trgovačkog suda u Zagrebu 6. srpnja 2018. godine. Svi Imatelji obveznica (definirani u nastavku) koji žele primiti Nove instrumente u skladu s Nagodbom moraju valjano ispuniti KYC obrazac (detaljnije vidi u nastavku) prije Inicijalnog datuma dovršetka KYC [1]. Neispunjavanje KYC obrasca do Inicijalnog datuma dovršetka KYC može imati za posljedicu kašnjenje u obradi u odnosu na tog Imatelja obveznica. Stoga ova objava sadrži upute za Imatelje obveznica kojima se savjetuje da slijede ove upute te da ispune i predaju KYC obrazac do 4. veljače 2019. Ispunjavanjem KYC obrasca Imatelji obveznica neće biti ograničeni u trgovanju Obveznicama.

Imatelji obveznica će se također kontaktirati putem klirinškog sustava u vezi KYC postupka.

Očekuje se da će daljnje obavijesti o dodatnim radnjama koje trebaju biti provedene za primitak Novih instrumenata biti dostavljene Imateljima obveznica, uključujući od ili u ime BNY Mellon, u sljedećim tjednima, u odnosu na ovlaštenje potrebno prema Nagodbi (vidi u nastavku).

Priznati imatelj obveznica u odnosu na (a) EUR 325 milijuna 9,125% obveznica s prednosti namirenja regulirane zakonima New Yorka koje dospijevaju na naplatu 2020. godine (ISIN: XS0836495183 / XS0836495696), (b) USD 300 milijuna 8,875% obveznica s prednosti namirenja regulirane zakonima New Yorka koje dospijevaju na naplatu 2020. godine (ISIN: USX0027KAG32 / US00855UAB52, CUSIPs: X0027KAG3 / 00855UAB5), oboje izdane od Agrokora u skladu s ugovorom od 10. listopada 2012. i (c) EUR 300 milijuna 9,875% obveznica s prednosti namirenja regulirane zakonima New Yorka koje dospijevaju na naplatu 2019. (ISIN: XS0776111188 / XS0776110966) koje je izdao Agrokor d.d. u skladu s ugovorom od 25. travnja 2012. godine je Bank of New York Mellon (“BNY Mellon“) u svojstvu agenta za obveznice i u ime imatelja ovih obveznica (zajedno “Obveznice” a imatelji istih “Imatelji obveznica“).

U okviru Nagodbe Agrokora d.d. et al., (“Nagodba“) Aisle Dutch TopCo B.V. će izdati zamjenjive obveznice (“Zamjenjive obveznice” ili “CB-ove“), a Aisle STAK Stichting će izdati depozitarne potvrde (“Depozitarne potvrde” ili “DR-ove“) Agrokorovim vjerovnicima prema njihovom pravu na dodjelu za BNY Mellon. Zamjenjive obveznice i depozitarne potvrde zajedno su definirane kao “Novi instrumenti“. Novi instrumenti će biti međusobno povezani u pakete koji se sastoje od 4 CB-a i 1 DR-a (svaki pojedini “Komplet Novih instrumenata“), pri čemu svaki Komplet Novih instrumenata ima vrijednost po Nagodbi od EUR 5,00.

Prema Nagodbi, kunski omjer naplate za tražbine u odnosu na BNY Mellon je oko 51%. Nakon što se uzmu o obzir devizna pretvaranja HRK/USD/EUR primjenjiva po Nagodbi, očekuje se da će prava BNY Mellon biti kako slijedi (ovisno o manjim prilagodbama nakon što se BNY Mellon konačno dodjeli ukupno pravo):

  • svakih EUR 100.000,00 Obveznica denominiranih u EUR-ima dobit će 10,129 Kompleta Novih instrumenata, i
  • svakih USD 100.000,00 Obveznica denominiranih u US dolarima dobit će 9,523 Kompleta Novih instrumenata.

Prema Nagodbi, samo BNY Mellon ima pravo primiti Nove instrumente izdane za Obveznice, osim ako BNY Mellon imenuje Imatelja obveznica kao svog ovlaštenika za izravan primitak odnosnog dijela Novih instrumenata u svoje ime (vidi čl. 18.3.1 Nagodbe),  svaki pojedini “Ovlašteni Imatelj obveznica“. Radnje ovlaštenja mogu uključivati blokiranje Obveznica iz trgovine u nekom kasnijem trenutku. Napominje se da Izvanredni povjerenik nije nadležan za postupak ovlaštenja prema Nagodbi. Očekuje se da će dodatne informacije o postupku ovlaštenja  biti dostavljene Imateljima obveznica od ili u ime BNY Mellon u sljedećim tjednima.

Osim što mora biti imenovan od BNY Mellon kao Ovlašteni imatelj obveznica, da bi dobio Nove instrumente na Datum početka provedbe svaki Imatelj obveznica mora predati uredno ispunjeni KYC obrazac. To je zakonska obaveza koja se (između ostalog) temelji na međunarodnim zakonima o sprječavanju pranja novca. Sprječavanje pranja novca je pojam koji se koristi u financijskim i pravnim poslovima, a odnosi se na niz postupaka koje moraju provesti financijske institucije u cilju sprečavanja, otkrivanja i prijavljivanja radnji pranja novca.

Dio postupka sprječavanje pranja novca je i postupak provjere klijenta “Know Your Customer” (“KYC“). KYC obrazac sadrži KYC informacije te uključuje sve radnje potrebne da bi se proveo postupak KYC provjere.

KYC postupak u ime Aisle Dutch TopCo B.V. i Aisle STAK Stichting vodi TMF Group (“TMF“). TMF je multinacionalni profesionalni pružatelj usluga koji pruža usluge ljudskih resursa i obračuna plaća, računovodstva i porezne usluge, usluge pravnog nadzora (corporate secretary), globalnog vođenja i upravljanja poslovnim subjektima. TMF će pružati usluge korporativnog vođenja i upravljanja društvu Aisle Dutch TopCo B.V. i Aisle STAK Stichting. Sve informacije dostavljene predajom KYC obrasca TMF-u bit će razdijeljene Agrokoru d.d. et al i također Lucid Agency Services Limited-u i njegovim povezanim društvima  (“Lucid“). Lucid pruža nezavisne usluge bez sukoba interesa, usluge posrednika treće osobe u kreditnim odnosima, usluge agenta osiguranja i usluge agenta obveznica. Lucid će pružati razne usluge kao agent u vezi s Novim instrumentima uključujući, ali ne ograničavajući se na funkciju Agenta obveznica kao  Escrow agenta za vrijednosne papire.

Imatelji obveznica mogu dobiti KYC obrazac ovdje: https://nagodba.agrokor.hr/storage/2019/01/Agrokor-KYC-obrazac-Imatelji-obveznica.docx .

Svi Imatelji obveznica moraju ispuniti KYC obrazac i dostaviti daljnje informacije potrebne TMF-u ili koje su potrebne u skladu s uvjetima lokalnih zakona kako bi dobili Nove instrumente (te pod uvjetom da je upisan kao Ovlašteni Imatelj obveznica).

* * Ispunjenjem KYC obrasca Imatelji obveznica NEĆE imati ograničenje kod trgovanja Obveznicama. * *

Napominjemo da trgovanje nije ograničeno, osim i sve dok su Obveznice formalno blokirane što može biti potrebno tijekom postupka ovlaštenja.

Očekuje se da će na ili oko Datuma javne objave biti provedena korporativna akcija kojom će imateljima biti omogućeno da blokiraju svoje Obveznice u klirinškom sustavu najkasnije na Datum popisa tražbina u skladu  s uobičajenim postupcima klirinških sustava. Ovi uobičajeni postupci bit će provedeni bez obzira na eventualne blokade koje zatraži BNY Mellon tijekom postupka ovlaštenja.

Da bi bili spremni primiti Nove instrumente na Datum početka provedbe, svi Imatelji obveznica bez obzira i bez učinka na postupak ovlaštenja koji će se odvojeno provesti kod BNY Mellon, se pozivaju da ispune KYC obrazac čim prije te im se preporučuje da ne čekaju do  Datuma javne objave ili Datuma popisa tražbina, imajući u vidu veliki broj Imatelji obveznica koji moraju biti obrađeni.

Prilikom predaje svog KYC obrasca, Imatelji obveznica moraju, u očekivanju zatraženog blokiranja upisati alfanumeričku referencu od osam (8) znamenki koju moraju sami napraviti (izmisliti). Referenca mora biti uključena u elektronsku uputu za blokiranje koja za koju može biti zatraženo u kasnijoj fazi da bude predana putem klirinškog sustava. Nedostavljanje podudarnog referentnog broja u KYC obrascu i uputi na blokiranje dovest će do potencijalnog kašnjenja u isporuci Novih instrumenata.

Sva pitanja u vezi KYC obrasca ili KYC postupka provjere molimo uputite na TMF: aisle.kyc@tmf-group.com

Sva pitanja u vezi Agrokora ili Nagodbe molimo uputite Agrokoru kojeg zastupa Fabris Peruško (kao Izvanredni povjerenik Agrokora d.d.): nagodba@agrokor.hr

Ako neki Imatelj obveznica valjano ne ispuni, potpiše i preda KYC obrazac u skladu s uputama navedenim u KYC obrascu prije Inicijalnog datuma dovršetka KYC  i ne provede radnje za ovlaštenje (koje tek trebaju biti objavljene od ili u ime BNY Mellon) i blokiranje, Imatelju obveznica neće biti izdani Novi instrumenti na Datum početka provedbe.

Eventualni Novi instrumenti koji su dodijeljeni nekom vjerovniku ili nekom Ovlaštenom imatelju obveznica koji nije valjano ispunio i potpisao KYC obrazac prije Inicijalnog datuma dovršetka KYC na Datum početka provedbe bit će izdani  Escrow agentu za vrijednosne papire na temelju i u skladu s uvjetima Escrow sporazum za vrijednosne papire, kao što je opisano u Nagodbi. Novi instrumenti bit će predani Ovlaštenom imatelju obveznica  iz escrowa tek po ispunjenju važećih uvjeta navedenih u Escrow sporazuma za vrijednosne papire.

Kako bi se osiguralo da Ovlašteni imatelj obveznica prime svoje Nove instrumente na Datum početka provedbe, preporučuje se da KYC obrazac bude predan bez odlaganja, a najkasnije do 4. veljače 2019.


[1] Svi nedefinirani izrazi pisani velikim slovom u ovoj obavijesti imaju značenje navedeno u Nagodbi koja je dostupna na http://nagodba.agrokor.hr/prijedlog-nagodbe-vjerovnika-agrokora/ .