Sva pitanja vezana za nagodbu i proces postizanja nagodbe možete nam poslati na e-mail nagodba@agrokor.hr

KYC Form – Issuance New Instruments

KYC Form - Issuance New Instruments