Sva pitanja vezana za nagodbu i proces postizanja nagodbe možete nam poslati na e-mail nagodba@agrokor.hr

KYC obrazac – Izdavanje novih instrumenata

KYC obrazac - Izdavanje novih instrumenata