Postizanje nagodbe za sve vjerovnike glavni je cilj izvanredne uprave. Detaljnu strukturu i sažetak ključnih aspekata nagodbe, dodatna pojašnjenja i razne servisne informacije kao i informacije o pravima i obvezama svakog od vjerovnika, pronađite u nastavku.

VAŽNA OBAVIJEST ZA VJEROVNIKE AGROKORA S NEPOTPUNO NAPLATIVIM TRAŽBINAMA: Upute za primanje Novih instrumenata

Upućuje se na Nagodbu Agrokor d.d. et al. potvrđenu od strane Trgovačkog suda u Zagrebu 6. srpnja 2018. Da bi dobili Nove instrumente u skladu s Nagodbom svi Vjerovnici nepotpuno naplativih tražbina koji imaju pravo po Nagodbi primiti Nove instrumente moraju valjano ispuniti  KYC obrazac (detaljnije vidi u nastavku) prije Inicijalnog datuma dovršetka KYC. Neispunjavanje KYC obrasca do Inicijalnog datuma dovršetka KYC imat će za posljedicu da Vjerovnik nepotpuno naplativih tražbina sa zakašnjenjem primi Nove instrumente. Stoga se svim Vjerovnicima nepotpuno naplativih tražbina savjetuje da slijede upute u ovoj obavijesti kako bi ispunili i podnijeli KYC obrazac do 26. listopada 2018.

Radi izbjegavanja dvojbi, napominjemo da je KYC obrazac namijenjen isključivo Vjerovnicima nepotpuno naplativih tražbina koji su ovlašteni primiti Nove instrumente navedene u Prilogu 4 (Tražbine) Nagodbe te, u slučaju prijenosa tražbina, njihovim pravnim sljednicima. Vjerovnici Nepotpuno naplativih tražbina manjeg iznosa i Imatelji obveznica nisu adresati ove obavijesti i KYC obrasca. Kao i ranije, Imatelji obveznica bit će obaviješteni kroz klirinške sustave te će primiti KYC upute zasebno u narednim tjednima.

U okviru Nagodbe Agrokora d.d. et al., (“Nagodba“) Aisle Dutch TopCo B.V. će izdati zamjenjive obveznice (“Zamjenjive obveznice” ili “CB-ove“), a Aisle STAK Stichting će izdati depozitarne potvrde (“Depozitarne potvrde” ili “DR-ove“). Zamjenjive obveznice i Depozitarne potvrde zajedno su definirane kao “Novi instrumenti“.

Da bi dobio Nove instrumente na Datum početka provedbe, Vjerovnik nepotpuno naplativih tražbina mora predati uredno ispunjeni KYC obrazac. To je zakonska obaveza koja se (između ostalog) temelji na međunarodnim zakonima o sprječavanju pranja novca. Sprječavanje pranja novca je pojam koji se koristi u financijskim i pravnim poslovima, a odnosi se na niz postupaka koje moraju provesti financijske institucije u cilju sprečavanja, otkrivanja i prijavljivanja radnji pranja novca.

Dio postupka sprječavanje pranja novca je i postupak provjere klijenta “Upoznaj svog klijenta” (“KYC“). KYC obrazac sadrži KYC informacije te uključuje sve radnje potrebne da bi se proveo postupak KYC provjere.

KYC postupak u ime Aisle Dutch TopCo B.V. i Aisle STAK Stichting vodi TMF Group (“TMF“). TMF je multinacionalni profesionalni pružatelj usluga koji pruža usluge ljudskih resursa i obračuna plaća, računovodstva i porezne usluge, usluge vezane uz pravnu usklađenost, globalnog vođenja i upravljanja poslovnim subjektima. TMF će pružati usluge korporativnog vođenja i upravljanja društvu Aisle Dutch TopCo B.V. i Aisle STAK Stichting. Sve informacije dostavljene predajom KYC obrasca TMF-u bit će priopćene Agrokoru d.d. et al i Lucid Agency Services Limited-u i njegovim povezanim društvima  (“Lucid“). Lucid pruža nezavisne usluge bez sukoba interesa, usluge posrednika treće osobe u kreditnim odnosima, usluge agenta osiguranja i usluge agenta obveznica. Lucid će pružati razne usluge kao agent u vezi s Novim instrumentima uključujući, ali ne ograničavajući se na funkciju Agenta obveznica i  Escrow agenta za vrijednosne papire.

Vjerovnici nepotpuno naplativih tražbina KYC obrazac mogu skinuti ovdje: https://nagodba.agrokor.hr/storage/2018/10/KYC-obrazac-Izdavanje-novih-instrumenata.docx .

Svi Vjerovnici nepotpuno naplativih tražbina moraju ispuniti KYC obrazac i dostaviti daljnje informacije potrebne TMF-u ili koje su potrebne u skladu s uvjetima lokalnih propisa kako bi dobili Nove instrumente.

Sva pitanja u vezi KYC obrasca ili KYC postupka molimo uputite na TMF: aisle.kyc@tmf-group.com

Sva pitanja u vezi Agrokora ili Nagodbe molimo uputite Agrokoru kojeg zastupa Fabris Peruško (kao izvanredni povjerenik Agrokora d.d.): settlement@agrokor.hr .

 

Ako Vjerovnik nepotpuno naplativih tražbina valjano ne ispuni, potpiše i preda KYC obrazac u skladu s uputama navedenim u KYC obrascu prije Početnog datuma za ispunjavanje KYC obrasca, Vjerovniku s nepotpuno naplativim tražbinama neće biti izdani Novi instrumenti na Datum početka provedbe.

Vjerovniku nepotpuno naplativih tražbina koji nije valjano ispunio i potpisao KYC obrazac prije Inicijalnog datuma dovršetka KYC na Datum početka provedbe Novi instrumenti na koje taj Vjerovnik nepotpuno naplativih tražbina ima pravo bit će izdani  Escrow Agentu za vrijednosne papire na temelju i u skladu s uvjetima Escrow sporazuma za vrijednosne papire, kao što je opisano u Nagodbi. Novi instrumenti će biti predani nepotpuno naplativih tražbina iz escrow-a tek po ispunjenju primjenjivih uvjeta navedenih u Escrow sporazumu za vrijednosne papire.

Kako bi se osiguralo da Vjerovnici nepotpuno naplativih tražbina prime svoje Nove instrumente na Datum početka provedbe posebno se preporučuje da se KYC obrazac i KYC postupak dovrše do 26. listopada 2018.