Postizanje nagodbe za sve vjerovnike glavni je cilj izvanredne uprave. Detaljnu strukturu i sažetak ključnih aspekata nagodbe, dodatna pojašnjenja i razne servisne informacije kao i informacije o pravima i obvezama svakog od vjerovnika, pronađite u nastavku.

Visoki trgovački sud potvrdio Nagodbu vjerovnika u Agrokoru

Visoki trgovački sud u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Branke Vučaj, predsjednice Vijeća, Dubravke Zubović, sutkinje izvjestiteljice i Nevenke Marković, članice Vijeća, u postupku izvanredne uprave nad dužnikom Agrokor i njegovim ovisnim i povezanim društvima, donio je rješenje kojim odbija odnosno odbacuje sve žalbe vjerovnika na rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu od 6. srpnja 2018. kojim je potvrđena nagodba prihvaćena od strane vjerovnika u postupku izvanredne uprave, na ročištu za glasovanje o nagodbi održanom 4. srpnja 2018. godine.

Pravilnost i zakonitost pobijanog rješenja ispitana je kroz ocjenu i analizu pojedinačno podnesenih 87 žalbi, a Vijeće je riješilo da žalbe djelomično nisu osnovane, a djelomično nisu dopuštene.

Visoki trgovački sud je ocijenio kako u postupku koji je prethodio donošenju rješenja o potvrdi nagodbe, kao ni njenim donošenjem, nisu ostvarene bitne povrede postupka, a niti one na koje sadržajno upućuju pojedini vjerovnici – žalitelji.

Razlozi navedeni u obrazloženju pobijanog rješenja su jasni i razumljivi, te imaju činjeničnu i pravnu osnovu iz koje jasno proizlazi na temelju kojih relevantnih činjenica i dokaza je sud prvog stupnja (Trgovački sud) primijenio procesno i materijalno pravo. Stoga je ocjena ovog suda da je sud prvog stupnja imajući u vidu relevantne činjenice utvrđene u predmetnom postupku donio pobijano rješenje u smislu članka 43. ZPIUTD-a kojom odredbom je regulirana ‘Nagodba između dužnika i vjerovnika’ – navodi se u Rješenju VTS-a.

„Potvrdom od strane Visokog trgovačkog suda, Nagodbu vjerovnika u ovome postupku postala je pravomoćna. Odbačene su ili odbijene sve žalbe vjerovnika na rješenje Trgovačkog suda, njih ukupno 87. VTS je tako u cijelosti potvrdio zakonitost postupka postizanja i izglasavanja nagodbe vjerovnika, u svim njegovim fazama. Zbog toga smo zadovoljni i mi u izvanrednoj upravi, a vjerujem i svi oni vjerovnici koji su u visokom postotku glasali za Nagodbu na ročištu u srpnju. Ovim rješenjem, naime, ispunjen je najvažniji prethodni uvjet za  početak implementacije i svega što su se vjerovnici dogovorili u nagodbi i što će im u konačnici osigurati upravljanje ovom kompanijom. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u ovom procesu, osobito našim zaposlenicima, vjerovnicima koji su podnijeli najveći teret restrukturiranja i izvlačenja Agrokora iz stečaja, Vladi, te, posebno, potrošačima koji su svojim povjerenjem omogućili normalno poslovanje ove kompanije“ – izjavio je Fabris Peruško, izvanredni povjerenik za Agrokor.

„Ova je odluka Visokog trgovačkog suda potvrda našeg uvjerenja da radimo ispravno i zakonito i to je doista razlog za naše današnje veliko zadovoljstvo. Dodatno, sretni smo što je Nagodba postala pravomoćna, jer to znači da možemo prijeći na novu fazu rada za koju se intenzivno pripremamo još od ročišta za glasovanje. Naime, s današnjim danom je ispunjen najvažniji prethodni uvjet za početak Implementacija nagodbe, velikog i zahtjevnog projekta koji će se odvijati narednih nekoliko mjeseci. Proces transfera poslovanja na novu grupu vrlo kompleksan i sadrži jako puno koraka, izračunali smo – preko 100.000 i u završnoj je fazi pripreme“ – izjavila je Irena Weber, zamjenica izvanrednog povjerenika.

Dodala je i da su pilot kompanije u procesu Konzum i Ledo, da već više od 90 ljudi radi na provedbi plana koraka implementacije, a daljnjih 250 ljudi će se u rad projektnog tima uključiti u iduća dva tjedna. Održano je više od 30 radionica te niz svakodnevnih sastanaka za koordinaciju te pitanja i odgovore.

„Važno je napomenuti da će tijekom cijelog razdoblja implementacije sve kompanije normalno operativno poslovati, što znači dodatne napore za zaposlenike. No, budući da je implementacija projektno organizirana, sigurni smo da će se svi operativni poslovi neometano odvijati kao što je to bilo i u cijelom ovom razdoblju izvanredne uprave. Osobno se također želim zahvaliti svim našim zaposlenicima, ali i svim drugim dionicima ovoga procesa koji su svi, na svoj način, doprinijeli da uspješno dođemo do kraja“ – izjavila je Irena Weber.