Proces postizanja nagodbe u postupku izvanredne uprave Agrokora jedan je od najkompleksnijih u poslovnoj praksi Hrvatske i Europe zbog složenosti Agrokora kao poslovnog sustava, ukupnog iznosa duga te velikog broja od čak 5,700 vjerovnika. Ova rubrika sadrži sve vijesti o procesu postizanja nagodbe za sve uključene dionike kao i najnovije detalje i razvoj događaja.

Visoki trgovački sud RH odbio žalbu Sberbank of Russia

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske je rješenjem od 1. ožujka 2018., odbio kao neosnovanu žalbu Sberbank of Russia na rješenje Trgovačkog suda od 23. studenoga 2017.

Riječ je bila o zahtjevu Sberbanke da Trgovački sud utvrdi ništetnom/ukine odluku Privremenog vjerovničkog vijeća od 31. kolovoza 2017. kojom je izvanredni povjerenik dobio suglasnost da izvrši plaćanja dospjelih tražbina nastalih prije otvaranja postupka izvanredne uprave.

Trgovački sud je odbio/odbacio taj zahtjev Sberbanka, a VTS je ovim rješenjem potvrdio prvostupanjsku odluku Trgovačkog suda.

U obrazloženju VTS navodi kako rješenje Trgovačkog suda nema nedostataka te da je prvostupanjski sud pravilno primjenio materijalno pravo sukladno odredbama Zakona o postupku izvanredne uprave u poduzeća od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku.