Postizanje nagodbe za sve vjerovnike glavni je cilj izvanredne uprave. Detaljnu strukturu i sažetak ključnih aspekata nagodbe, dodatna pojašnjenja i razne servisne informacije kao i informacije o pravima i obvezama svakog od vjerovnika, pronađite u nastavku.

Vjerovničko vijeće jednoglasno potvrdilo nagodbu

Detalji nagodbe

Članovi Privremenog vjerovničkog vijeća su na sjednici održanoj 19. lipnja 2018. godine jednoglasno prihvatili prijedlog nagodbe između dužnika i svih vjerovnika koje je Vijeću  podnio izvanredni povjerenik te su dali suglasnost povjereniku da usuglašeni tekst kao zajednički prijedlog nagodbe dostavi svim vjerovnicima putem objave na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda.

Oko sedam tisuća i tri stotine stranica teksta Nagodbe i pratećih priloga bit će u srijedu (20. lipnja 2018.) poslano Trgovačkom sudu u Zagrebu, koji će potom dokument objaviti na e-oglasnoj ploči. Objavu teksta nagodbe treba očekivati tijekom ovog tjedna. Trgovački sud će po objavi zakazati ročište za glasanje o nagodbi koje se mora održati u roku ne kraćem od pet i ne dužem od 15 dana.

Po objavi na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Zagrebu, dokumentacija Nagodbe će na hrvatskom i engleskom jeziku biti objavljena i dostupna svim vjerovnicima na stranici: nagodba.agrokor.hr

Nagodba se sastoji od dva dijela – pripremnog  i provedbenog – te ima 32 poglavlja i 36 priloga. U dokumentaciji se detaljno razrađuje korporativna struktura nove Grupe Agrokor, tretman i oblik namirenja tražbina vjerovnika nastalih prije otvaranja postupka izvanredne uprave, razrada novog duga nove Grupe Agrokor i kapitalne strukture kao i drugi detalji vezani uz provedbu nagodbe. Sastavni dio dokumentacije su detaljne tablice svih tražbina, dosadašnjih plaćanja tijekom postupka izvanredne uprave te namirenja kroz nagodbu za svaku tražbinu. U jednom od priloga je razrađena i distributivna vrijednost društava pod izvanrednom upravom.

S obzirom na broj kompanija unutar Grupe Agrokor te kompleksnost financijskog restrukturiranja, kao najbolji model za namirenje vjerovnika sami vjerovnici su potvrdili Model prioriteta namirenja (EPM). Riječ je o fer i pravednom načinu namirenja koji se koristi u najvećim međunarodnim postupcima restrukturiranja kompanija te je široko prihvaćen od strane međunarodnih  kreditora. U tom modelu se, u skladu sa zakonskim propisima, upravlja vodopadom naplate potraživanja za svaku pojedinu kompaniju, uključujući i garancije za dug drugih kompanija, a tražbine se promatraju s aspekta njihove pravne pozicije.

Sukladno izračunima prema EPM modelu, najveći udio u vlasništvu nove Grupe Agrokor imat će financijski vjerovnici, među kojima će najveći pojedinačni vlasnik biti Sberbank sa 39,2 posto udjela. Imatelji obveznica sudjelovat će u vlasništvu sa 24,9 posto udjela, a domaće financijske institucije sa 15,3 posto. Udio dobavljača u novom vlasništvu bit će 4,7 posto.

Gledano po skupinama vjerovnika, dobavljači i imatelji obveznica imaju u prosjeku manje otpise od financijskih institucija. Najveću razinu povrata od 100 posto tražbina imala su mikro poduzeća čija su potraživanja isplaćena u potpunosti. Dobavljači Agrokora ostvarit će u prosjeku 60 posto povrata potraživanja za robu i usluge, pri čemu će 46 posto dobavljača imati povrat između 80 i 100 posto. Stopa povrata imatelja obveznica se kreće između 40 i 80 posto. Najveći broj domaćih i stranih financijskih institucija i ostalih vjerovnika imat će u prosjeku povrat tražbina do 20 posto.

Dio Nagdobe su i dva posebna sporazuma: sporazum s dobavljačima i sporazum sa Sberbankom.

S dobavljačima je postignut dogovor o isplati tzv. graničnog duga pod određenim uvjetima, a ukupni najviši iznos graničnog duga koji može biti plaćen tijekom razdoblja od četiri godine (2018.-2021.) iznosi do 80 milijuna eura. Uvjeti za isplatu graničnog duga vezani su za rezultate poslovanja Konzuma te se očituju u minimalno dogovorenoj EBITDA Konzuma koja u kalendarskoj godini iznosi 38,8 milijuna eura.

U odnosu na dobavljače koji su Agrokor financirali regresnim mjenicama, u nagodbi je uz posredovanje izvanredne uprave postignut dogovor prema kojem Aisle Dutch TopCo neće ostvarivati prava, uključujući i naplatu, po ustupljenim tražbinama prema regresnim dužnicima ako su oni postigli sporazum s vjerovnicima (bankama) temeljem kojeg će podmiriti između 30 i 40 posto tražbine te o tome sporazumu izvanrednom povjereniku dostavili dokaz do datuma potvrde nagodbe.

Poseban sporazum sa Sberbankom podrazumijeva da će Sberbanka za razdoblje od četiri godine – od 2018. do 2021. imati godišnje uvjetno/potencijalno pravo na primanje uplata pod uvjetom da skupina od 17 materijalno bitnih društava ostvari dogovoreni prag operativne dobiti.  Prag EBITDA za 2018. je 245 milijuna eura, što se postupno povećava do 288 milijuna EUR za 2021. Ukupni iznos za četiri uplate Sberbanci ne može premašiti 60 milijuna eura, a obveza plaćanja prestaje s istekom četiri godine, bez obzira na iznos koji će u konačnici biti plaćen.

Kreditori Ugovora o najstarijem zajmu i Sberbanka dogovorili su sve uvjete produljenja SPFA-a. Produljenje je planirano najkasnije do sredine 2019. godine, a refinanciranje je moguće i prije tog roka. Dogovorena je kamatna stopa Euribor + 8 posto (6 posto cash / 2 posto PIK) do 10. siječnja 2019.godine. Od 10. siječnja do 10. veljače 2019., kamatna stopa će biti Euribor +10 posto te raste za +0.50 posto PIK svaki idući mjesec. U srpnju 2018. platit će se dva posto naknade, a u siječnju i travnju 2019. godine još po jedan posto naknade.

Nakon što se održi ročište za glasanje o nagodbi te donese odluka o pravomoćnosti Nagodbe, planirano je da proces implementacije nagodbe traje  između tri i četiri mjeseca.