Sva pitanja vezana za nagodbu i proces postizanja nagodbe možete nam poslati na e-mail nagodba@agrokor.hr

Izvješće o stanju u Agrokoru na dan 10. travnja 2018. godine

Izvješće o stanju u Agrokoru na dan 10. travnja 2018. godine