Postizanje nagodbe za sve vjerovnike glavni je cilj izvanredne uprave. Detaljnu strukturu i sažetak ključnih aspekata nagodbe, dodatna pojašnjenja i razne servisne informacije kao i informacije o pravima i obvezama svakog od vjerovnika, pronađite u nastavku.

Načelni sporazum vjerovnika o ključnim elementima nagodbe potpisan u Zakonom predviđenom roku

Sadržaj načelnog sporazuma o ključnim elementima nagodbe

Točno nakon godinu dana od otvaranja postupka izvanredne uprave u Agrokoru, svi članovi Privremenog vjerovničkog vijeća, predstavnici Udruge dobavljača i predstavnik VTB-a, potpisali su 10. travnja 2017. godine Načelni sporazum o svim ključnim strukturnim elementima nagodbe. Taj sporazum predstavlja okvirni temelj za konkretno utvrđivanje teksta nagodbe, na osnovi prijavljenih tražbina i njihovog pravnog statusa.

U roku koji predviđa Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, vjerovnici su, uz podršku izvanredne uprave, postigli međusobni dogovor koji vodi ka uspješnom okončanju nagodbom.

Dogovoreni ključni elementi sporazuma obuhvaćaju korporativnu strukturu nove Agrokor Grupe, tretman i oblik namirenja tražbina vjerovnika nastalih prije otvaranja postupka izvanredne uprave, novi dug nove Agrokor Grupe i njezinu kapitalnu strukturu, poseban dogovor s dobavljačima o namirenju tzv. graničnog duga te provedbu nagodbe.

Poslovanje buduće Grupe oslanja se na tzv. arms length načelo po pitanju odnosa među kompanijama unutar Grupe, što znači da su stranke u međusobnim odnosima ravnopravne i neovisne. Posebno je utvrđeno kako je glavni kriterij određivanja iznosa namirenja pojedinih tražbina tzv. EPM metodologija, koja se koristi u najvećim međunarodnim postupcima restrukturiranja kompanija.

Budući da su se vjerovnici sporazumjeli o bitnim ključnim elementima nagodbe, izvanredni povjerenik predložio je Trgovačkom sudu u Zagrebu produljenje roka trajanja postupka izvanredne uprave za dodatna tri mjeseca, jer je vjerovnicima potreban dodatni rok da usuglase i dovrše tekst nagodbe. Trgovački sud u Zagrebu donio je 6. travnja 2018. zaključak kojim je rok trajanja postupka izvanredne uprave produljio za tri mjeseca.

Dodatni rok trajanja postupka vjerovnici Agrokor Grupe će iskoristiti za usuglašavanje i dovršetak konačnog teksta nagodbe. Takav konačan prijedlog nagodbe izvanredni povjerenik će dostaviti na suglasnost Vjerovničkom vijeću koje će, kada bude osnovano, zamijeniti Privremeno vjerovničko vijeće. Nakon što Vjerovničko vijeće da suglasnost na prijedlog nagodbe, izvanredni povjerenik će prijedlog dostaviti sudu te će Trgovački sud u Zagrebu zakazati ročište za glasovanje o nagodbi.

„Velikim uspjehom smatramo činjenicu da su vjerovnici, uz našu podršku, u svega šest tjedana od kada smo kolegica Irena Weber i ja imenovani kao izvanredna uprava, u zahtjevnim i konstruktivnim pregovorima uspješno okončali ovu, zadnju etapu prije konačnog dogovora. Stoga zahvaljujemo predstavnicima dobavljača i financijskih institucija, ali i g. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade i gđi. Martini Dalić, potpredsjednici Vlade, na njihovoj podršci postupku izvanrene uprave i svim vjerovnicima u postizanju dogovora“ – izjavio je Fabris Peruško, izvanredni povjerenik Agrokora.

„Doista smo ponosni što smo u godinu dana došli do posljednje faze ovog vrlo zahtjevnog i teškog procesa, u kojem sudjeluje gotovo 6 tisuća vjerovnika, s preko 57 milijardi kuna prijavljenih tražbina. Istodobno, sustav Agrokor je stabiliziran, sve operativne kompanije dobro posluju i povećava im se operativna dobit, a uredno se isplaćuju plaće svim zaposlenicima te podmiruju svi tekući troškovi“ – izjavila je Irena Weber, zamjenica izvanrednog povjerenika Agrokora.