Proces postizanja nagodbe u postupku izvanredne uprave Agrokora jedan je od najkompleksnijih u poslovnoj praksi Hrvatske i Europe zbog složenosti Agrokora kao poslovnog sustava, ukupnog iznosa duga te velikog broja od čak 5,700 vjerovnika. Ova rubrika sadrži sve vijesti o procesu postizanja nagodbe za sve uključene dionike kao i najnovije detalje i razvoj događaja.

Početak pripreme za implementaciju nagodbe i nastavak pozitivnih trendova

Operativna dobit Grupe Agrokor za sedam mjeseci  20,7 milijuna kuna veća od plana, nositelj povećanja  profitabilnosti je Konzum čija će EBITDA u kolovozu premašiti 330 milijuna kuna

Agrokor mjesečno izvješće kolovoz 2018

Objavljeno je mjesečno izvješće izvanredne uprave Agrokora koje se odnosi na razdoblje od 11. kolovoza do 10. rujna 2018. godine. Cilj izvješća je da u sklopu toga razdoblja prati razvoj gospodarske i financijske situacije u sustavu Agrokora te izvještava o realizaciji operativnih aktivnosti izvanredne uprave i ukupnog poslovanja Agrokora d.d. i dijela većih kompanija.

U izvješće su uključeni rezultati 16 kompanija iz tri poslovna segmenta: Maloprodaja i veleprodaja, Prehrana i Poljoprivreda koje su u promatranom razdoblju ostvarile 20,7 milijuna kuna veću operativnu dobit u odnosu na plan  – ukupno 1,1 milijardu kuna iako se na razini Grupe Agrokor bilježe nekonsolidirani prihodi koji su šest posto manji od planiranih i ukupno su iznosili 13,459 milijardi kuna. Povećanju EBITDA najvećim je dijelom doprinijelo povećanje profitabilnosti maloprodaje u odnosu na zadane planove budući da poslovna grupa Maloprodaja i veleprodaja iz mjeseca u mjesec pokazuje poboljšanje poslovnih rezultata. Kumulativna operativna dobit Maloprodaje je iznosila 223,5 milijuna kuna dok su prihodi ostvareni u kumulativnom razdoblju za šest posto niži od plana te su iznosili 7,534 milijarde kuna.

Nositelj dobrih rezultata maloprodaje je Konzum koji je u sedam mjeseci imao više od pet milijardi kuna prihoda što je 0,4 % iznad plana. U srpnju je prihod bio dva posto veći od plana. Dobar je trend nastavljen i u kolovozu u kojem je promet u Konzumu povećan za tri posto u odnosu na lanjski kolovoz, rast internet prodaje je bio iznad  20 posto, a kao rezultat vraćenog povjerenja kupaca i dobavljača, potrošačka košarica je bila veća za četiri posto, dok je produktivnost zaposlenika rasla preko 10 posto. Konzum je na kraju kolovoza realizirao operativnu dobit od oko 330 milijuna kuna, čime je dosegao EBITDA maržu u skladu sa svjetskim standardima – od preko 5 posto.

Nepovoljne vremenske prilike utjecale su na rezultate poslovne grupe Prehrana u srpnju pa je ukupni kumulativni prihod te grupe niži za nešto manje od 200 milijuna kuna te je iznosio 4,733 milijarde kuna. Najveći utjecaj na nižu realizaciju prihoda imali su segmenti Piće i Smrznuta hrana gdje je sezonalnost velika, a utjecaj vremenskih prilika značajan. Međutim, kumulativna operativna dobit grupe je za više od 40 milijuna kuna iznad plana te je u razdoblju od siječnja do srpnja iznosila 792,5 milijuna kuna.

Poslovna grupa Poljoprivreda za mjesec srpanj bilježi pad prihoda u odnosu na plan uslijed nastavka trenda pada cijena svinjskog mesa na europskoj burzi te nastavka pada cijena polutvrdog sira. Povećanjem drugih aktivnosti uspješno je smanjen utjecaj pada cijena na poslovne prihode koji su kumulativno iznosili 1.193 milijuna kuna, ali je i dalje prisutan pad operativne dobiti u odnosu na plan. S obzirom na dobre naturalne pokazatelje u primarnoj proizvodnji u narednom razdoblju, planira se umanjenje utjecaja pada cijena na europskim burzama.

Agrokor je Trgovačkom sudu u Zagrebu 4. rujna 2018. godine dostavio odgovor na žalbe podnesene protiv rješenja o potvrdi nagodbe od 6. srpnja 2018.godine. Rukovodeći se načelom ekonomičnosti, te nastojeći izbjeći nepotrebna ponavljanja, Agrokor se odlučio na sve žalbe, njih 92, odgovoriti jednim podneskom koji je Trgovački sud objavio na oglasnoj ploči suda: e-oglasna.pravosudje.hr/. Agrokor u očitovanju drži da je prvostupanjski sud pravilno i potpuno utvrdio sve činjenice koje su relevantne za donošenje rješenja, da je na tako utvrđeno činjenično stanje pravilno primijenio materijalno pravo, da je rješenje valjano i potpuno obrazloženo te da njegovom donošenju nije prethodila bilo kakva postupovna povreda. Slijedom toga, Agrokor smatra da je prvostupanjsko rješenje pravilno i zakonito.

U SAD-u je 27. kolovoza 2018. godine održano ročište o priznavanju postupka izvanredne uprave prema Poglavlju 15 pred sucem Martinom Glennom u Južnom okrugu New Yorka. Odvjetnik izvanrednog povjerenika obavijestio je Stečajni sud o aktualnom statusu različitih postupaka priznavanja u Europi i podnio detaljnu dokumentaciju kojom se potkrepljuje zahtjev. Izvanredni povjerenik sudjelovao je u ročištu putem telefona. Zaključno je sudac odobrio priznavanje postupka izvanredne uprave i nagodbe prema Poglavlju 15 (Američkoga stečajnog zakonika).

Grupa Agrokor nalazi se u procesu pripreme za implementaciju nagodbe, koji je odmah po izglasavanju Nagodbe vjerovnika formaliziran i intenziviran. Izuzetno kompleksan proces uključuje transfer poslovanja na novu grupu, a sam proces implementacije mora osigurati nesmetan prijenos poslovanja bez negativnih efekata na poslovanje grupe. Provedba implementacije uključuje, između ostalog; uspostavu nove grupe te finalizaciju pravnog aspekata nagodbe, uspostavu nove grupe i prijenos operativnog poslovanja na novu grupu (tzv. „Go-live“ nove grupe) te post Go-Live podršku u implementaciji.

Dvije faze projekta implementacije uključuju proces planiranja i proces provedbe plana, a u fazi planiranja implementacije, plan se inicijalno priprema za dva pilot društva (Ledo i Konzum) te će se potom primijeniti i na ostala insolventna društva pod izvanrednom upravom.