Postizanje nagodbe za sve vjerovnike glavni je cilj izvanredne uprave. Detaljnu strukturu i sažetak ključnih aspekata nagodbe, dodatna pojašnjenja i razne servisne informacije kao i informacije o pravima i obvezama svakog od vjerovnika, pronađite u nastavku.

Privremeno vjerovničko vijeće Agrokora podržalo nacrt strukture nagodbe

Nacrt strukture nagodbe Agrokorovih vjerovnika

Na danas održanoj 13. sjednici Privremenog vjerovničkog vijeća Agrokora predstavnici vjerovnika podržali su nacrt strukture nagodbe koji im je predstavljen od strane savjetnika izvanredne uprave i izvanrednog povjerenika Agrokora Ante Ramljaka. Predstavnici vjerovnika u privremenom vjerovničkom vijeću ovime su izvanrednoj upravi dali zeleno svjetlo za nastavak rada na prijedlogu nagodbe na način koji je predviđen prezentiranim nacrtom. Članovi Privremenog vjerovničkog vijeća danas su se također dogovorili o angažiranju savjetnika ovog tijela, o čemu će više informacija biti poznato kada angažman bude formaliziran.

Ovim koracima u Agrokoru pod izvanrednom upravom započeo je proces postizanja nagodbe o kojoj odluku donose svi vjerovnici Agrokora kojima su priznate tražbine. Kao što je već objavljeno, struktura tražbina s kojima se ulazi u nagodbu iznimno je kompleksna – oko 5700 hrvatskih i stranih vjerovnika prijavilo je oko 12 000 tražbina koje su povezane s različitim redom naplate, kao i pravnim i činjeničnim okolnostima. Vrijednost priznatih tražbina je oko 41,5 milijardu kuna, dok je ukupna vrijednost osporenih tražbina oko 16,5 milijardi kuna. Procjenjuje se da je iznos priznatih dugovanja prema trećima, dakle bez međusobnih potraživanja kompanija unutar sustava Agrokor, veći od 5,5 milijardi eura od kojih se 4,5 milijarde eura odnosi na tražbine iz razdoblja prije pokretanja postupka izvanredne uprave, a 1,06 milijardu eura na financiranje sa statusom najstarije tražbine.

Na početku prezentacije nacrta strukture nagodbe, izvanredni povjerenik Ante Ramljak podsjetio je članove Privremenog vjerovničkog vijeća na gospodarsko i financijsko stanje Agrokora u trenutku otvaranja postupka izvanredne uprave u travnju ove godine, kada je sustav Agrokora pod bivšom Upravom bio na rubu kraha. Između ostalog, Ante Ramljak je naglasio: „Koristeći mogućnosti koje pruža Zakon o postupku izvanredne uprave koji je primijenjen u Agrokoru i koji se temelji na najboljim svjetskim praksama upravljanja sistemski značajnim kompanijama s ozbiljnim problemima u poslovanju, izvanredna uprava Agrokora uspjela je izbjeći otvaranje stečajeva cijelog niza kompanija iz sustava te stabilizirati poslovanje i započeti proces restrukturiranja. Samo zahvaljujući tome što smo postigli održivost poslovanja ključnih kompanija iz sustava Agrokor, sačuvali proizvodnju, prodaju i radna mjesta sačuvana je ujedno i vrijednost za sve vjerovnike i stvorena mogućnost da danas razgovaramo o nagodbi i budućnosti Agrokora koju će odrediti vjerovnici.“.

Prema nacrtu strukture nagodbe prihvaćenom od strane Privremenog vjerovničkog vijeća, vjerovnicima će biti ponuđena transparentna, brza i pravedna nagodba kojom će se očuvati maksimalna ukupna vrijednost. Kako bi se to postiglo, predviđeno je potpuno odvajanje imovine od naslijeđenih obveza, razdvajanje starih dioničara Agrokora d.d. od nove grupe čije se formiranje planira te kompletno restrukturiranje starog duga kroz kombinaciju ponovno uspostavljenog duga i vlasničkih udjela. Završetkom ovog procesa vjerovnici bi postali novi 100-postotni vlasnici i preuzeli bi potpunu operativnu kontrolu nad sustavom Agrokor. Jednostavan prijenos vlasništva kojim će se održivo poslovanje staviti u ruke vjerovnika te okončati postupak izvanredne uprave treba provesti što je moguće brže. Zakonom predviđen kratak vremenski okvir od svega godinu dana plus maksimalno tri mjeseca produženja postupka izvanredne uprave zahtjeva brzo i efikasno postupanje, kakvo je predviđeno ovim nacrtom strukture nagodbe.

Predloženi okvir restrukturiranja uključuje osnivanje novih pravnih osoba na koje će se prenijeti poslovanje insolventnih operativnih kompanija. Novoosnovanim sustavom upravlja holding kompanija. Sve prijavljene tražbine bit će restrukturirane kroz povrate raspodijeljene
u obliku novih instrumenata koje bi izdala kompanija na vrhu strukture tzv. holdinga za efikasnu raspodjelu povrata. Operativna imovina insolventnih ovisnih društava prenijet će se na zrcalna ovisna društva, što će rezultirati održivim dioničkim kapitalom.

Novoosnovane kompanije nosit će održiv teret dugovanja, a sav dug koji nije moguće otplatiti zadržavaju stare insolventne kompanije koje idu u likvidaciju. Održiva razina duga biti će prenesena na nove kompanije. Slično kao i u stečajnom postupku, vrijednost kapitala koja pripada vlasnicima nalazi se na dnu liste prioriteta naplate, a redom prioritet u naplati prije vlasnika imaju troškovi postupka, zatim osigurane tražbine, nakon toga tražbina sa statusom najstarijeg potraživanja te neosigurane tražbine i dioničarski zajmovi društvima u poteškoćama. Iz tog razloga očekuje se da će vlasnička struktura biti znatno drugačija, tj. da će vjerovnici postati vlasnici. Očekuje se također da će većina vjerovnika morati otpisati dio svojih tražbina na temelju financijskih projekcija poslovanja odnosno imovine cjelokupnog sustava. Naime, novčani tijekovi zajmoprimaca i jamaca kolektivno su nedostatni za servisiranje svih njihovih dugova u razumnom roku te su stoga ti poslovni subjekti insolventni, a iako procjene vrijednosti sustava Agrokor još treba potvrditi, vjerojatno je da kompanije koje su zajmoprimci i jamci zajedno vrijede znatno manje od iznosa njihova ukupnog duga.

U skladu s međunarodno priznatim standardima i praksom u slučaju insolventnosti, prijedlog nagodbe će se rukovoditi načelom da se, gdje je to održivo, očuva poslovanje kompanija Agrokora po načelu vremenske neograničenosti održavanjem profitabilnog operativnog poslovanja i izbjegavanjem likvidacije poslovanja odnosno imovine po cijenama koje su karakteristične za uvjete narušenog poslovanja, kao i načelom fer i pravednog postupanja prema svim dionicima.
Izračun povrata duga kompleksne je prirode i temeljit će se na modelu prioriteta subjekata (Entity Priority Model) koji će vrijednost u sustavu Agrokor raspodijeliti među dionicima na temelju njihovih zakonskih prava i rangiranja, primjerice povrat duga ide prvo osiguranim tražbinama i onima višeg ranga, ako preostane ikakva raspodjeljiva vrijednost ona se raspoređuje neosiguranim i tražbinama nižeg ranga te ako nakon toga preostane ikakva raspodjeljiva vrijednost, ona se raspodjeljuje udjelima u kapitalu. Analiza temeljem modela prioriteta subjekata sustava Agrokor napravit će se za svaku pojedinačnu tražbinu po pojedinačnim pravnim subjektima, a model će, uključujući sve ulazne podatke i pretpostavke, podlijegati analizi savjetnika vjerovničkog vijeća Agrokora.


Prijedlog nagodbe mora biti podnesen Trgovačkom sudu u Zagrebu najkasnije do 10. travnja 2018. godine. Nagodbu prvo izglasavaju vjerovnici na ročištu za glasovanje o nagodbi, a izglasanu nagodbu konačno potvrđuje Trgovački sud u Zagrebu. Što se glasovanja vjerovnika tiče, nagodbu odobrava većina po vrijednosti tražbina u svakoj kategoriji vjerovnika ili, iznimno, dvije trećine ukupnih vjerovnika prema vrijednosti.
Nacrtom strukture nagodbe koji je podržalo Privremeno vjerovničko vijeće predstavljen je put i sljedeći koraci potrebni kako bi postupak izvanredne uprave Agrokora mogao biti uspješno završen nagodbom u zakonom predviđenom roku.

U svrhu transparentne i što potpunije komunikacije  s cjelokupnom javnošću Agrokor je otvorio posebnu podstranicu koja se nalazi na adresi nagodba.agrokor.hr putem koje će biti komunicirane sve informacije u svezi postupka sklapanja nagodbe. Putem iste te stranice redovito će se odgovarati na pitanja vezana uz postupak sklapanja nagodbe koja možete uputiti prema Izvanrednoj upravi putem e-adrese nagodba@agrokor.hr .