Proces postizanja nagodbe u postupku izvanredne uprave Agrokora jedan je od najkompleksnijih u poslovnoj praksi Hrvatske i Europe zbog složenosti Agrokora kao poslovnog sustava, ukupnog iznosa duga te velikog broja od čak 5,700 vjerovnika. Ova rubrika sadrži sve vijesti o procesu postizanja nagodbe za sve uključene dionike kao i najnovije detalje i razvoj događaja.

Ukupna operativna dobit dosegla 1.612 milijuna kuna

Ključni događaj izvještajnog razdoblja je potvrda nagodbe od strane Visokog trgovačkog suda u Zagrebu

Agrokor mjesečno izvješće listopad 2018

Objavljeno je 19. mjesečno izvješće Grupe Agrokor koje obuhvaća razdoblje od 11. listopada do 10. studenog 2018. godine. Izvješće prati razvoj gospodarske i financijske situacije te izvještava o realizaciji operativnih aktivnosti izvanredne uprave i ukupnog poslovanja Agrokora d.d. i dijela većih kompanija. U izvješće su uključeni rezultati 16 kompanija iz tri poslovna segmenta: Maloprodaja i veleprodaja, Prehrana i Poljoprivreda.
Ključni događaj u razdoblju na koje se odnosi izvještaj je potvrda Nagodbe od strane Visokog trgovačkog suda (VTS) u Zagrebu. Naime, u postupku izvanredne uprave nad Agrokorom i njegovim ovisnim i povezanim društvima, VTS je 26. listopada 2018. godine objavio rješenje kojim odbacuje sve žalbe vjerovnika na rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu od 6. srpnja 2018. godine kojim je potvrđena Nagodba prihvaćena od strane vjerovnika u postupku izvanredne uprave.

Potvrdom Visokog trgovačkog suda Nagodba vjerovnika u Agrokoru postala je pravomoćna. VTS je tako u cijelosti potvrdio zakonitost postupka postizanja i izglasavanja nagodbe vjerovnika, u svim njegovim fazama, čime je ujedno ispunjen jedan od nekoliko odgodnih uvjeta o kojima ovisi provedba nagodbe, što će vjerovnicima u konačnici osigurati upravljanje kompanijom.
O pravomoćnosti nagodbe su na 23. sjednici Privremenog vjerovničkog vijeća Agrokora koja je održana 30. listopada 2018. godine, upoznati i svi članovi PVV-a, a na sjednici je izvanredna uprava prezentirala i poslovne rezultate Grupe Agrokor.

U prvih devet mjeseci 2018. godine ukupna operativna dobit Agrokor Grupe je za 18,5 milijuna kuna premašila planirane vrijednosti te je ukupno iznosila 1.612 milijuna kuna. Najveću operativnu dobit – više od milijardu kuna imale su kompanije iz poslovnog segmenta Prehrana, dok je Konzum, s realiziranih 399,7 milijuna kuna EBITDA, nositelj operativne dobiti poslovnog područja maloprodaja. Kao i u prethodnim mjesecima, zbog niže ostvarenih cijena tovljenika i polutvrdog sira, prihod i operativna dobit poslovnog područja Poljoprivreda su ispod planiranih vrijednosti. Međutim, kontinuirano se radi na optimizaciji troškova što rezultira nižim cijenama koštanja po jedinici proizvoda, a dodatno je u nekim segmentima ostvarena količinska prodaja veća od planirane.

Kompanije iz područja Maloprodaje dosegle su 10.083 milijuna kuna prihoda, od čega je samo Konzum ostvario 6.748 milijuna kuna. Time je za 0,6 posto prebacio plan za devet mjeseci. Istodobno, prihod od prodaje u najvećem području poslovanja Konzuma, maloprodaji, na razini godine veći je od plana za 4 posto.

Priznanje postupka izvanredne uprave i nagodbe u odnosu na Agrokor i njegova povezana društva u Sjedinjenim Američkim Državama od strane Stečajnog suda SAD, također je jedan od važnih događaja u izvještajnom razdoblju. Naime, američki sud je u postupku po Poglavlju 15, međunarodnom insolvencijskom postupku, izdao pisano mišljenje kojim je u SAD-u potvrdio priznanje postupka izvanredne uprave i nagodbe. Sud je u mišljenju odobrio zahtjev Agrokora za priznanjem u širem opsegu nego što je to prvotno odlučeno na ročištu, tj. prihvatio je zahtjev Agrokora da se nagodba prizna u cijelosti te rješenje izričito uključuje i dio nagodbe koji ima utjecaja na dug Agrokora i njegovih povezanih društava za koji je mjerodavno englesko pravo. Takvim cjelovitim priznanjem stečena je pravna zaštita kako od pokretanja bilo kakvih drugih postupaka radi naplate u SAD-u, tako i od svih zahtjeva za naplatom duga prema Agrokoru i njegovim povezanim društvima na njihovoj imovini koja se nalazi u SAD-u.