Postizanje nagodbe za sve vjerovnike glavni je cilj izvanredne uprave. Detaljnu strukturu i sažetak ključnih aspekata nagodbe, dodatna pojašnjenja i razne servisne informacije kao i informacije o pravima i obvezama svakog od vjerovnika, pronađite u nastavku.

Agrokor
Obavijest imateljima obveznica u vezi s datumom javne objave
Na pažnju imateljima obveznica u vezi s (a) obveznicama s pravom prvenstva u iznosu od 325 milijuna EUR s kuponom od 9,125% za koje je mjerodavno pravo države New York i koje dospijevaju 2020. godine (ISIN brojevi: XS0836495183 / XS0836495696), (b) obveznicama s pravom prvenstva u iznosu od 300 milijuna USD s kuponom od 8,875%…
Javna objava Datuma početka provedbe
Sukladno zaključku Trgovačkog suda u Zagrebu od 1. ožujka 2019. (posl. br. St-1138/17) i čl. 17.1 Nagodbe, Izvanredni povjerenik dužnika Agrokor d.d. proglašava 1. travnja 2019. kao Datum počeka provedbe Nagodbe na koji će se provesti mjere restrukturiranja i provedbene radnje predviđene Nagodbom. Odluka PVV – ICC Decision Odluka izvanrednog povjerenika – EA Decision Zaključak_1_3_2019
Privremeno vjerovničko vijeće Agrokora odlučilo – od 1. travnja 2019. počinje s radom Fortenova grupa
Na sjednici održanoj 28. veljače 2019. godine Privremeno vjerovničko vijeće Agrokora, suglasno s izvanrednim povjerenikom Agrokora, odlučilo je predložiti Trgovačkom sudu u Zagrebu da odredi da Datum javne objave provedbe nagodbe vjerovnika bude 1. ožujka 2019. godine, da odredi da će Datum početka provedbe nagodbe nastupiti 1. travnja 2019. te da na Datum javne objave…
Agrokor
Poslovanje Grupe Agrokor obilježavaju završne pripreme za implementaciju Nagodbe
Agrokor mjesečno izvješće siječanj 2019 Objavljeno je mjesečno izvješće o poslovanju 16 kompanija iz Grupe Agrokor koje obuhvaća razdoblje od 11. siječnja do 10. veljače 2019. godine. Za financijske rezultate kompanija za godinu završenu s 31. prosincem 2018. godine postoji zakonska obveza revizije. Očekuje se da će revidirani rezultati biti dostupni tijekom travnja 2019. godine….
Agrokor
Revizije nemaju utjecaj na provedbu Nagodbe
“Revizija je izvanredni pravni lijek protiv sudskih odluka. U postupku izvanredne uprave ne može se podnijeti redovna, već samo izvanredna revizija što znači da se može podnijeti samo zbog materijalnopravnog ili postupovnopravnog pitanja koje je važno za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni. O reviziji odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske. Protiv…
Agrokor
Pojašnjenje statusa osporenih tražbina
U postupku izvanredne uprave koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu pod poslovnim brojem St-1138/2017 dana 4.7.2018. godine prihvaćena je nagodba koja je potvrđena od strane suda dana 6.7.2018. godine te postala pravomoćna dana 18.10.2018. godine (dalje u tekstu: Nagodba). Prihvaćanjem i potvrdom Nagodbe u postupku izvanredne uprave nastupili su pravni učinci Nagodbe prema…
Započela procedura imenovanja uprava/direktora zrcalnih kompanija
Nakon što je završen proces registracije novih imena budućih zrcalnih društava Grupe Agrokor, na Trgovačkom sudu u Zagrebu započela je procedura imenovanja uprava/direktora budućih novih kompanija. Uprave/direktori zrcalnih kompanija u većini kompanija ostat će isti kao i u postojećim društvima Grupe. Do promjena će doći samo u nekoliko manjih tvrtki u kojima su pojedini članovi…
Agrokor
VAŽNA OBAVIJEST ZA IMATELJE AGROKOROVIH OBVEZNICA S PREDNOSTI NAMIRENJA: Upute za Imatelje obveznica da omoguće primitak Novih instrumenata
Pozivamo se na Nagodbu Agrokora d.d. i drugih, potvrđenu od Trgovačkog suda u Zagrebu 6. srpnja 2018. godine. Svi Imatelji obveznica (definirani u nastavku) koji žele primiti Nove instrumente u skladu s Nagodbom moraju valjano ispuniti KYC obrazac (detaljnije vidi u nastavku) prije Inicijalnog datuma dovršetka KYC [1]. Neispunjavanje KYC obrasca do Inicijalnog datuma dovršetka…
Agrokor
Agrokorovim kompanijama u novoj godini i nova imena
S provedbom na Trgovačkom sudu u Zagrebu postala je službena informacija prema kojoj su sva buduća zrcalna društva Grupe Agrokor, osim Agrokora d.d., koja su do sada bila registrirana kao tvrtke pod generičkim imenima dobila sa zadnjim danom ove godine i službeno nova imena. Nova imena društava koja će početi s operativnim poslovanjem po završetku…
Agrokor
OBAVIJEST VJEROVNICIMA U CIJELOSTI ILI DJELOMIČNO OSPORENIH TRAŽBINA
Pozivaju se Vjerovnici u cijelosti ili djelomično osporenih tražbina da do dana 15. siječnja 2019. godine dostave Izvanrednom povjereniku dokaz jesu li u ostavljenom zakonskom roku pokrenuli ili nastavili parnični postupak radi utvrđivanja osporene tražbine prema društvu Agrokor d.d. ili bilo kojem ovisnom ili povezanom društvu u postupku izvanredne uprave osnovanom. Odredba članka 35. stavak…